Hoàn thiện phương pháp kiểm toán thu nhập, chi phí tại các ngân hàng thương mại

Chiều 26/4, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở: “Hoàn thiện phương pháp kiểm toán thu nhập, chi phí tại các ngân hàng thương mại”.
PHÒNG BÁO ĐIỆN TỬ | 26/04/2023 22:36
Thời sự