Vụ Pháp chế triển khai Chương trình đào tạo, tập huấn nội bộ năm 2023

(BKTO) - Sáng 24/4, Vụ Pháp chế, Kiểm toán nhà nước tổ chức triển khai Chương trình đào tạo, tập huấn nội bộ theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023.
PHÒNG BÁO ĐIỆN TỬ | 24/04/2023 18:20
Thời sự