THIẾT BỊ Y TẾ

Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư 4.300 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị y tế
(BKTO) - Nhằm hỗ trợ bệnh viện đa khoa khu vực có đầy đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh, TP. Hồ Chí Minh đầu tư 4.300 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị cho ba bệnh viện từ nguồn ngân sách Thành phố.