Thu ngân sách từ 3 khu vực kinh tế giảm 8,5% so với cùng kỳ

(BKTO) – Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 4 ước đạt 139,1 nghìn tỷ đồng, bằng 8,6% dự toán, bằng 82,4% mức thu bình quân quý I (thấp hơn khoảng 29,7 nghìn tỷ đồng).

thuns-85.jpg
4 tháng: 4 khoản thu tiến độ thu đạt thấp so với dự toán là: Thuế bảo vệ môi trường; các loại phí, lệ phí; các khoản thu về nhà, đất; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Ảnh minh họa.

Trong tổng thu ngân sách thực hiện tháng 4, thu nội địa ước đạt 113 nghìn tỷ đồng, bằng 8,5% dự toán, bằng 79,6% mức thu bình quân quý I (giảm gần 29 nghìn tỷ đồng); thu từ dầu thô ước đạt 5,5 nghìn tỷ đồng; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 20,6 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở tổng số thu thuế đạt 30,4 nghìn tỷ đồng, bằng 7,15% dự toán. 

Số thu nội địa trong tháng 4 giảm so với các tháng trước chủ yếu do trong tháng 01 đã tập trung thu vào ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và lợi nhuận còn lại phát sinh quý IV/2022, phần chênh lệch còn phải nộp theo quyết toán thuế năm 2022.

Đồng thời, tăng trưởng kinh tế những tháng đầu năm thấp hơn dự kiến, hoạt động sản xuất - kinh doanh của một số ngành công nghiệp gặp khó khăn; việc thực hiện chính sách gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 làm giảm thu ngân sách trong tháng 4 (tổng số đã gia hạn đến hết tháng 4 khoảng 38 nghìn tỷ đồng).

Lũy kế 4 tháng thu NSNN ước đạt 645,4 nghìn tỷ đồng, bằng 39,8% dự toán, bằng 95% so cùng kỳ năm 2022 (thu ngân sách trung ương ước đạt khoảng 42,9% dự toán, thu ngân sách địa phương ước đạt khoảng 36,3% dự toán). Trong đó, thu nội địa ước đạt 538,8 nghìn tỷ đồng, bằng 40,4% dự toán, bằng 98% so cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế thu từ dầu thô 4 tháng ước đạt 21,9 nghìn tỷ đồng, bằng 52,2% dự toán, giảm 9,6% so cùng kỳ năm 2022. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt gần 84,7 nghìn tỷ đồng, bằng 35,4% dự toán, giảm 19,9% so cùng kỳ năm 2022, trên cơ sở: tổng số thu thuế ước đạt 122,7 nghìn tỷ đồng, bằng 28,9% dự toán, giảm 18,1% so cùng kỳ; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 38 nghìn tỷ đồng, bằng 20,4% dự toán.

Mặc dù số thu nội địa 4 tháng đầu năm đạt khá so với dự toán nhưng số thu hằng tháng có xu hướng giảm (thu tháng 01 đạt 16,1%; tháng 2 đạt 7,1%; tháng 3 đạt 8,6%; ước thực hiện tháng 4 đạt 8,5% dự toán). Không kể thuế TNDN, thu cổ tức, lợi nhuận còn lại, thu chênh lệch thu - chi của Ngân hàng Nhà nước số thu nội địa 4 tháng bằng khoảng 88,7% so với cùng kỳ năm 2022.

8/12 khoản thu đảm bảo tiến độ dự toán (trên 34% dự toán), trong đó, thu từ 3 khu vực kinh tế (thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh chiếm 53,3% dự toán thu nội địa) ước đạt 42% dự toán, tăng 2,4% so cùng kỳ.

Tuy nhiên, nếu loại trừ thuế TNDN, số thu của 3 khu vực này giảm 8,5% so với cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ước đạt 42,4% dự toán; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết ước đạt 49,2% dự toán; thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu - chi của Ngân hàng Nhà nước ước đạt 81,5% dự toán; thu khác ngân sách ước đạt 77,3% dự toán...

4 khoản thu tiến độ thu đạt thấp so với dự toán là: Thu thuế bảo vệ môi trường (ước đạt 16,8% dự toán, bằng 49,7% so cùng kỳ); các loại phí, lệ phí (ước đạt 32,2% dự toán, bằng 91,4% so cùng kỳ); các khoản thu về nhà, đất (chiếm 13,3% dự toán thu nội địa ước đạt 20,9% dự toán, bằng 46,6% so cùng kỳ); thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (ước đạt 25% dự toán, bằng 108,7% so cùng kỳ).

Ước tính có 25/63 địa phương thực hiện thu nội địa 4 tháng đạt trên 38% dự toán, 16/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ, 47 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ./.

Cùng chuyên mục
Thu ngân sách từ 3 khu vực kinh tế giảm 8,5% so với cùng kỳ