THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Quản lý nhà đất, tài sản thiếu chặt chẽ
(BKTO) - Qua kiểm toán, đánh giá công tác quản lý, sử dụng tài sản năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Kiểm toán nhà nước (KTNN) phát hiện tình trạng nhiều diện tích nhà, đất chưa được theo dõi đầy đủ, kịp thời, còn tình trạng bị lấn chiếm; việc quản lý, hạch toán tài sản cũng chưa đầy đủ theo quy định.
  • (BKTO) - Tự chủ đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập (gọi chung là GDĐH) là xu thế tất yếu để nâng cao tính chủ động của các trường ĐH khi thực hiện các mục tiêu phát triển chiến lược, cũng như tăng cường hiệu quả của việc quản lý, sử dụng nguồn lực công, nâng cao trách nhiệm giải trình. Ở nước ta, việc áp dụng chính sách tự chủ đối với các trường ĐH đã đạt được một số thành công nhất định. Thông qua kiểm toán chuyên đề Việc thực hiện cơ chế tự chủ giai đoạn 2016-2018 tại các trường ĐH công lập, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả bước đầu, KTNN đã phát hiện nhiều bất cập về cơ chế, những khó khăn, vướng mắc của các cơ sở GDĐH trong quá trình thực hiện tự chủ, từ đó có kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách này. TS. Lê Đình Thăng - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III - đã có những chia sẻ, đánh giá dưới góc nhìn khoa học và thực tiễn về vấn đề này.
  • (BKTO) - Dưới áp lực về nguồn lực tài chính công có giới hạn, Việt Nam đã thực hiện chính sách trao quyền tự chủ nhiều hơn cho bệnh viện (BV) công lập như là giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực y tế, thu hút nguồn lực xã hội trong khám chữa bệnh (KCB). Song ưu điểm về giảm quy mô ngân sách dành cho y tế đi đôi với việc đẩy giá các dịch vụ KCB lên cao, điều này ảnh hưởng không nhỏ tới lợi ích của nhóm người dân thuộc diện nghèo và cận nghèo, những người không tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), thậm chí áp lực lên chính Quỹ BHYT với nguy cơ vỡ Quỹ. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện cơ chế tự chủ cũng xuất hiện nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý tài chính công, tài sản công tại các BV. Trao đổi với Báo Kiểm toán, TS. Lê Đình Thăng - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III - đã đưa đến một cái nhìn tổng thể về những vấn đề bất cập, hạn chế lớn được phát hiện qua kiểm toán chuyên đề Việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các BV công lập giai đoạn 2016-2018.
  • (BKTO) - Thông qua kết quả kiểm toán chuyên đề tự chủ giáo dục đại học công lập (GDĐH), ngoài những kiến nghị xử lý tài chính, KTNN đã kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) báo cáo Chính phủ sửa đổi 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ; kiến nghị Bộ GD&ĐT chủ trì/phối hợp với các Bộ ban hành 8 văn bản quy phạm pháp luật, 2 thông tư hướng dẫn nhằm thực thực hiện thống nhất, toàn diện các mục tiêu của cơ chế tự chủ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.