Thực hiện nhiều kiến nghị kiểm toán liên quan đến đầu tư công

(BKTO) - Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đã thực hiện nhiều kiến nghị kiểm toán liên quan đến quản lý vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

ha-nam.jpg
KTNN kiến nghị tỉnh Hà Nam tăng cường quản lý vốn đầu tư công. Ảnh: TS

Qua kết quả kiểm toán năm 2021 tại tỉnh Hà Nam, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam tăng cường tham mưu xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản để tránh nợ đọng hàng năm còn cao và chưa tổng hợp được tổng số nợ tại thời điểm 31/12/2020.

Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần tham mưu phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngay từ đầu năm, bố trí vốn đảm bảo đối ứng vốn ngân sách trung ương tại các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

Hơn nữa, cơ quan này cũng cần tham mưu kịp thời trong việc xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và việc quản lý, phân bổ kế hoạch vốn nguồn ngân sách trung ương, nguồn dự phòng chung ngân sách trung ương.

Thực hiện kiến nghị của KTNN, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam đã phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính để tổng hợp nợ xây dựng cơ bản và tham mưu bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn hằng năm để thanh toán nợ cho các dự án đầu tư do tỉnh quản lý. Đáng chú ý, UBND tỉnh Hà Nam đã thành lập Tổ tổng hợp nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, đối với các dự án do cấp huyện, cấp xã quản lý, tỉnh Hà Nam đã thực hiện phân cấp đầu tư cho cấp huyện, cấp xã từ năm 2000. Vì vậy, việc theo dõi nợ, bố trí vốn thanh toán nợ của các dự án này thuộc trách nhiệm của UBND cấp huyện, cấp xã - ông Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nêu rõ.

Về việc tham mưu xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và việc quản lý, phân bổ kế hoạch vốn nguồn ngân sách trung ương, nguồn dự phòng chung ngân sách trung ương, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với Sở Tài chính, KTNN kiến nghị phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công để khắc phục và chấn chỉnh việc để xảy ra tình trạng thu hoàn ứng các dự án đạt kết quả thấp, hay có những dự án được bố trí kế hoạch vốn trong năm nhưng trong năm không có khả năng thực hiện, cuối năm phải chuyển hoặc hủy toàn bộ kế hoạch vốn, hoặc tình trạng nhiều dự án chậm được nghiệm thu, quyết toán.

Thực hiện kiến nghị này, Sở Tài chính đã thường xuyên phối hợp cung cấp thông tin giải ngân kế hoạch vốn đầu tư và tổng hợp tình hình tạm ứng, thu hồi tạm ứng ngân sách tỉnh, ngân sách trung ương cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu UBND tỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công./.

Cùng chuyên mục
Thực hiện nhiều kiến nghị kiểm toán liên quan đến đầu tư công