Thụy Điển: Đánh giá những tác động của sự thay đổi về thuế thu nhập cá nhân

(BKT) Kiểm toán nhà nước Thụy Điển (SNAO) vừa hoàn thành một cuộc kiểm toán xem xét sự thay đổi về thuế thu nhập cá nhân trong các năm từ 2011-2023, đồng thời đánh giá những tác động có thể xảy ra.

Thụy Điển đã có một số sửa đổi quy định về thuế thu nhập cá nhân trong giai đoạn 2011-2023, trong đó nổi bật là những cải cách liên quan đến việc nâng cao mức giảm trừ cơ bản cho người trên 65 tuổi và tăng khấu trừ thuế thu nhập đã nộp.

maxresdefault.jpg
Sự thay đổi về thuế thu nhập cá nhân tác động lớn đến cộng động. Ảnh: ST

SNAO đã kiểm tra báo cáo của Chính phủ về tác động của các đề xuất sửa đổi thuế đối với tỷ lệ việc làm, số giờ làm việc, phân phối thu nhập và cho thấy, về tổng thể, các sửa đổi đã làm giảm thuế mỗi năm lên tới khoảng 100 tỷ krona Thụy Điển (SEK), tương đương 9,1 tỷ USD.

Tuy nhiên, đối với nhóm có thu nhập rất thấp, việc giảm thuế không có cải thiện đáng kể nào. Một tác động khác của việc sửa đổi thuế là đã cải thiện các điều kiện để có tỷ lệ việc làm cao.

Theo đánh giá của SNAO, việc giảm thuế đã làm tăng khoảng 25.000 việc làm mới. Điều này khiến cơ sở tính thuế lớn hơn, tăng nguồn thu thuế cho nhà nước. Thế nhưng chi phí của Nhà nước cho việc sửa đổi thuế lên tới khoảng 90 tỷ SEK mỗi năm.

Tuy nhiên, cuộc kiểm toán cho thấy động cơ làm việc bị giảm đi do các phúc lợi cao hơn như tăng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp và nâng trần trợ cấp ốm đau.

SNAO cho rằng, các phân tích của Chính phủ về tác động của các sửa đổi thuế đưa ra một bức tranh không đầy đủ về những thay đổi sẽ ảnh hưởng đến việc làm, số giờ làm việc và phân phối thu nhập.

Theo SNAO, Chính phủ cần báo cáo tác động của các loại thuế sửa đổi để các quyết định của SNAO được đưa ra trên cơ sở rõ ràng và công bằng hơn; cần bổ sung các mô hình phù hợp để phân tích nguồn cung lao động của người cao tuổi.

SNAO kiến nghị Chính phủ nâng cao chất lượng công tác phân tích tác động đối với các chi phí của Chính phủ trong lĩnh vực thuế, đồng thời xây dựng mô hình tính toán tác động đến nguồn cung lao động./.

(Theo SNAO)

Theo: SNAO
Copy Link
Cùng chuyên mục
Thụy Điển: Đánh giá những tác động của sự thay đổi về thuế thu nhập cá nhân