tien do giai ngan

Yêu cầu 3 tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
(BKTO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị 3 tỉnh Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh tỷ lệ giải ngân của ba địa phương đạt dưới mức bình quân chung của cả nước.
  • (BKTO) - Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng cho biết, tính đến ngày 31/3/2024, giải ngân vốn đầu tư công và các Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh mới chỉ được 300,9/4.128,9 tỷ đồng, bằng 7,3% Kế hoạch (KH). Cao Bằng vẫn là một trong những địa phương nằm trong nhóm giải ngân trung bình của cả nước.
  • (BKTO) - Mặc dù tiến độ giải ngân vốn đầu tư công (ĐTC) của cả nước trong 3 tháng đầu năm có tín hiệu khởi sắc so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc ảnh hưởng đến hoạt động này.
  • (BKTO) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 tỉnh giao là 5.762,68 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã phân bổ chi tiết cho các địa phương, các chương trình, dự án là 5.276,14 tỷ đồng, đạt 91,6%. Vốn chưa phân bổ là 486,54 tỷ đồng.