Tiếp nhận và xử lý 6.799 giao dịch đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trực tuyến

(BKTO) - Đây là một trong những kết quả triển khai Đề án 06 của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.

2827_1.jpg
Việc nộp BHXH trực tuyến đem lại nhiều tiện ích cho người tham gia. Ảnh minh họa: BHXH Việt Nam

Theo đó, BHXH Việt Nam cho biết, tính đến tháng 2/2024, Hệ thống của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã xác thực trên 95,8 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong số đó, có khoảng 87,7 triệu người đang tham gia và hưởng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Đồng thời, 100% cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) BHYT đã triển khai KCB bằng Căn cước công dân gắn chip, với trên 60,2 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ BHYT bằng Căn cước công dân gắn chip phục vụ làm thủ tục KCB BHYT.

Đến nay, BHXH các tỉnh, thành phố cũng đã giải quyết 615.863 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi thông qua Dịch vụ công liên thông "Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi"; có 7.678 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí thông qua Dịch vụ công liên thông "Đăng ký khai tử- xóa đăng ký thường trú- trợ cấp mai táng phí"; tiếp nhận từ Cổng Dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả kết quả quá trình đóng BHTN cho 362.271 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Hệ thống của BHXH Việt Nam cũng đã tiếp nhận và xử lý 6.799 giao dịch đăng ký, đóng BHXH tự nguyện thông qua Dịch vụ công "Đăng ký đóng BHXH tự nguyện"; đã tiếp nhận và xử lý 43.788 trường hợp đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT, gia hạn thẻ BHYT thông qua Dịch vụ công “Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT” (gộp Dịch vụ công "Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình").

BHXH Việt Nam đã phối hợp, hỗ trợ Bộ Y tế liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử. Đến nay, toàn quốc có 1.225 cơ sở KCB đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe với 2.180.937 dữ liệu được gửi; có 1.618 cơ sở KCB gửi dữ liệu giấy chứng sinh với 946.180 dữ liệu được gửi; 615 cơ sở KCB gửi dữ liệu giấy báo tử với 9.748 dữ liệu được gửi.

Theo BHXH Việt Nam, việc liên thông giấy khám sức khỏe lái xe giúp người dân có thể đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe hoàn toàn trực tuyến (trước đây người dân buộc phải đến nơi cấp giấy phép lái xe để nộp bản giấy của giấy khám sức khỏe lái xe). Việc liên thông giấy chứng sinh, giấy báo tử đã tạo ra tiện ích rất quan trọng là đầu vào giúp người dân có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông là "Đăng ký khai sinh- đăng ký thường trú- cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi" và 'Đăng ký khai tử- xóa đăng ký thường trú- hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng".

Tính đến nay, cả nước có khoảng 64% số người hưởng các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, tăng khoảng 3% so với năm 2022. Trong đó, số người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng đạt 47%; số người nhận chế độ BHXH một lần đạt 94%; số người nhận trợ cấp thất nghiệp đạt 98%.

Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ tích hợp thông tin sổ BHXH trên ứng dụng VNeID, BHXH Việt Nam đã phối hợp thành công trong việc cung cấp thông tin sổ BHXH lên ứng dụng VneID và đang tiếp tục duy trì việc này khi có đề nghị của người lao động.

Cùng chuyên mục
Tiếp nhận và xử lý 6.799 giao dịch đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trực tuyến