TỌA ĐÀM “HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TRONG PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG LÃNG PHÍ”

(BKTO) - Sáng ngày 30/11, tại Hà Nội, KTNN đã tổ chức Tọa đàm Đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia “Hoạt động kiểm toán của KTNN trong phòng chống tham nhũng lãng phí - Thực trạng và giải pháp” do Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh làm Chủ nhiệm đề
01/12/2021 17:39