Tọa đàm: Nâng cao chất lượng, hiệu lực thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán

(BKTO) - Chương trình Tọa đàm với chủ đề: “Nâng cao chất lượng, hiệu lực thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán” do Báo Kiểm toán tổ chức với sự tham gia của các vị khách mời: ông Lê Minh Nam - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; ông Vũ Ngọc Tuấn - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, KTNN và PGS,TS. Đặng Văn Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.
BÁO KIỂM TOÁN | 30/09/2023 05:01