Tọa đàm: Thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tạo đà tăng trưởng

(BKTO) - Giải ngân 95% kế hoạch vốn của cả năm - các Bộ, ngành, địa phương phải làm thế nào trong 3 tháng cuối năm để con số này không thể trở thành nhiệm vụ “bất khả thi”. Công tác kiểm toán, đặc biệt là những kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước vốn được xem là cơ sở để các Bộ, ngành, địa phương chấn chỉnh các bất cập, nâng cao hiệu quả giải ngân đầu tư công sẽ được đề cập ra sao. Cùng tìm hiểu những vấn đề này qua chương trình Tọa đàm: “Thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tạo đà tăng trưởng” do Báo Kiểm toán tổ chức.
26/09/2023 11:14
Tọa đàm