Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước tổ chức nghiệm thu 2 đề tài khoa học cấp Bộ

(BKTO) - Sáng 14/9, Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức nghiệm thu hai đề tài nghiên cứu khoa học cập Bộ: “Xây dựng hướng dẫn kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương” do Ths. Hoàng Cẩm Tú (Vụ Tổng hợp), TS. Trương Đức Thành (KTNN khu vực IX), Ths. Dương Thanh Hải (KTNN khu vực I) đồng chủ nhiệm và đề tài “Giải pháp hoàn thiện và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch kiểm toán trung hạn của KTNN” do Ths. Lê Thị Thu Hương (Vụ Tổng hợp), Ths. Vũ Thị Bắc đồng chủ nhiệm.
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 14/09/2023 16:47
Thời sự