Vay ngân hàng - trả nợ ngân hàng: Nửa mừng, nửa lo

BKTO) - Kể từ ngày 1/9, Thông tư 06 có hiệu lực cho phép các ngân hàng được quyền xem xét và quyết định cho khách hàng vay để trả nợ khoản vay tại ngân hàng khác. Đáng chú ý, quy định này không chỉ giới hạn cho khoản vay phục vụ kinh doanh mà còn cho cả khoản vay phục vụ nhu cầu đời sống, trong đó có cả vay mua nhà, mua xe. Đây được là một thông tin khá tích cực đối với những khách hàng đang có các khoản vay chịu mức lãi suất hơn 10%.
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 19/09/2023 14:40
Thời sự