Toàn ngành nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(BKTO) - Ngày 15/2, tại Hà Nội, Đảng ủy KTNN đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
PHÒNG BÁO ĐIỆN TỬ | 15/02/2023 17:25