TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM

PV GAS chính thức triển khai cung cấp LNG phục vụ sản xuất công nghiệp
(BKTO) - Năm 2024, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đặt ra mục tiêu kết quả kinh doanh tăng trưởng so với năm trước, dù kinh tế còn nhiều khó khăn. Đây là chia sẻ của ông Phạm Văn Phong, Tổng giám đốc PV GAS tại buổi Gặp gỡ báo chí ngày 05/3/2024.