TP. Hồ Chí Minh phân bổ nguồn vốn cho vay hỗ trợ giảm nghèo

(BKTO) - Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định về giao chỉ tiêu phân bổ nguồn vốn cho vay hỗ trợ giảm nghèo và cho vay giải quyết việc làm năm 2023.

l_cho-vay-ho-tro-giam-ngheo-giai-quyet-viec-lam-mh.jpg
TP. Hồ Chí Minh phân bổ gần 2.800 tỷ đồng cho vay hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm. Ảnh minh họa

Theo đó, UBND TP. Hồ Chí Minh giao chỉ tiêu phân bổ nguồn vốn cho vay hỗ trợ giảm nghèo và cho vay giải quyết việc làm cho các quận, huyện và TP. Thủ Đức từ nguồn ngân sách Thành phố năm 2023 ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP. Hồ Chí Minh với số tiền 2.796 tỷ đồng để thực hiện cho vay hỗ trợ giảm nghèo và giải quyết việc làm.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP. Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện ký phụ lục Hợp đồng ủy thác số tiền nêu trên từ nguồn vốn cho vay hỗ trợ giảm nghèo và cho vay giải quyết việc làm Thành phố năm 2023 qua Ngân hàng Chính sách xã hội để quản lý và cho vay đúng đối tượng, đúng quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, UBND các quận, huyện và TP. Thủ Đức chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo đúng chỉ tiêu đã được phân bổ.

Hiện nay, nhu cầu vay vốn của người dân ngày càng tăng, mức vay ngày càng cao, đạt mức cho vay tối đa theo quy định là 100 triệu đồng/hộ đối với nguồn vốn cho vay hỗ trợ giảm nghèo và 100 triệu đồng/lao động đối với nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm.

Đối với nguồn vốn hỗ trợ giảm nghèo, đối tượng cho vay là hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2021-2025, hộ mới thoát nghèo trong thời gian 36 tháng (kể từ thời điểm được công nhận thoát nghèo).

Đối với nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, người vay phải là lao động cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án. Có phương án vay vốn khả thi triển khai trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Người lao động được vay tối đa 100 triệu đồng với nội dung sử dụng vốn đảm bảo theo đúng quy định./.

Cùng chuyên mục
TP. Hồ Chí Minh phân bổ nguồn vốn cho vay hỗ trợ giảm nghèo