Triển lãm “Khát vọng Việt Nam”

(BKT) Trong khuôn khổ Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Quốc hội Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Triển lãm với chủ đề “Khát vọng Việt Nam”.

140920230804-dsc_7361.jpg
Toàn cảnh Triển lãm. Ảnh: VPQH

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà cho biết, Triển lãm “Khát vọng Việt Nam” là sự kiện quan trọng trong việc quảng bá những sản phẩm đổi mới, sáng tạo mạng đậm bản sắc và truyền thống văn hóa Việt Nam, cùng với đó là những thành tựu khoa học công nghệ trong công cuộc chuyển đổi số của Việt Nam.

Từ một nước nông nghiệp lạc hậu, chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ từ khi thực hiện chính sách đổi mới. Việt Nam đã hoàn thành trước thời hạn các mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs) và hiện nay đang tích cực thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

Các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) đã được đưa vào và cụ thể hóa trong các chương trình và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Trong bối cảnh phức tạp của tình hình thế giới cùng với nguy cơ không đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững theo đúng thời hạn và lộ trình đã đặt ra, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo chính là cơ hội cho tất cả chúng ta nhất là các nước có trình độ phát triển thấp hơn.

Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Qua Triển lãm, Việt Nam muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế về thành quả trong lĩnh vực này để tạo sự lan tỏa, truyền cảm hứng cho các đại biểu quốc tế, các nghị sĩ trẻ toàn cầu để cùng thảo luận, trao đổi về các biện pháp, chính sách, đặc biệt là vai trò của các nghị sĩ trong việc hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý cho việc thúc đẩy thực hiện các SDGs, thông qua chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy sự tôn trọng đa dạng văn hóa của mỗi dân tộc trong quá trình phát triển.

Tại Triển lãm, Ban Tổ chức đã lựa chọn ra các sản phẩm tiêu biểu; nhiều trong số đó là những sản phẩm mang thương hiệu “Make in Vietnam” đã vươn tầm thế giới.

Cũng tại đây, các Nghị sĩ trẻ có thể trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số, các giải pháp thích ứng linh hoạt sau đại dịch và biến động thị trường, từ đó đề ra các chiến lược để tạo môi trường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, cho sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi về thể chế, môi trường, hạ tầng cho người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển; tiếp tục tái cấu trúc nền kinh tế nhằm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Cùng chuyên mục
Triển lãm “Khát vọng Việt Nam”