Trình Chính phủ đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2023

(BKTO) - Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2023 bắt đầu từ tháng 3/2023.

thue-64.jpg
Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế cho hơn 110 nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Đối với thuế GTGT, gia hạn từ tháng 3 đến tháng 8. Cụ thể, gia hạn 6 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 5 và quý I/2023, gia hạn 5 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 6 và quý II/2023, gia hạn 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7/2023, gia hạn 3 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8/2023.

Thực hiện theo phương án nêu trên, tổng số thuế GTGT gia hạn từ tháng 3 đến tháng 8/2023 và các quý I, II là khoảng 64.000-65.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu ngân sách nhà nước của năm 2023 không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 31/12/2023.

Về thuế TNDN, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, II kỳ tính thuế năm 2023. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Theo phương án trên, ước tính số thuế TNDN tạm nộp quý I, II được gia hạn khoảng 42.800-43.600 tỷ đồng, số thu ngân sách nhà nước năm 2023 không giảm.

Riêng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNCN với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2023. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30/12/2023. Như vậy, tổng số thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn là khoảng 272 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn và đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5 - 30/11/2023. Dự kiến số tiền thuê đất, thuê mặt nước được gia hạn khoảng 3.500 tỷ đồng.

Điểm đặc biệt trong Dự thảo lần này là đối tượng được gia hạn loại trừ “tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”.

Lý do được Bộ Tài chính đưa ra là do năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần khá thành công.

Theo Bộ Tài chính, các đề xuất trên để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn năm 2023, duy trì sản xuất kinh doanh, trong khi vẫn phải đảm bảo giảm thiểu tác động cân đối ngân sách nhà nước./.

Cùng chuyên mục
Trình Chính phủ đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2023