Trình Quốc hội giám sát việc thực hiện Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế

(BKTO) - Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia là một trong 4 chuyên đề sẽ được trình Quốc hội quyết định giám sát trong năm 2024.

110420230252-z4255544578348_ee2406cab03b34819b27ba2429e86193-1-.jpg
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VPQH

Chiều 11/4, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về dự kiến Chương trình giám sát năm 2024 của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, căn cứ vào tiêu chí lựa chọn cũng như qua nghiên cứu kiến nghị của cử tri, điểm báo, qua rà soát các nội dung đã thực hiện, cân đối các lĩnh vực và từ tình hình thực tiễn, Tổng Thư ký Quốc hội đã dự kiến, đề xuất 07 chuyên đề để xin ý kiến các đồng chí thành viên Đảng đoàn Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc UBTVQH lựa chọn 05 chuyên đề, trình UBTVQH quyết định lựa chọn 04 chuyên đề. Cụ thể:

Chuyên đề 1: Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia (Dự án Sân bay Long Thành; dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2016-2020 và 2021-2025; dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1).

Chuyên đề 2: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập từ khi ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 đến hết năm 2023.

Chuyên đề 3: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Chuyên đề 4: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội.

Chuyên đề 5: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Với 04 chuyên đề được lựa chọn, UBTVQH sẽ trình Quốc hội lựa chọn 02 chuyên đề để giám sát tối cao (02 chuyên đề còn lại giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát và báo cáo Quốc hội).

Tại phiên họp, đa số ý kiến trong UBTVQH đã chọn các chuyên đề từ 1, 2, 3, 4.

Trên cơ sở 4/5 chuyên đề giám sát do UBTVQH đã biểu quyết lựa chọn, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị, Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp với các Ủy ban liên quan hoàn thiện tên chuyên đề, phạm vi giám sát của từng chuyên đề, hoàn thiện Báo cáo, Tờ trình dự kiến chương trình kèm theo Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội và đề xuất việc chuẩn bị thành lập các Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội.

Cùng chuyên mục
Trình Quốc hội giám sát việc thực hiện Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế