Ứng dụng dữ liệu dân cư để làm sạch dữ liệu khách hàng

(BKTO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) khẩn trương triển khai các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư để làm sạch dữ liệu khách hàng mở tài khoản thanh toán.

quan-ly-du-lieu-khach-hang-1.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

NHNN mới đây đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-NHNN về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trong ngành ngân hàng.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án 06 trong ngành ngân hàng trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN, các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán quán triệt và thực hiện đồng bộ, thống nhất, kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Về nhiệm vụ chung của toàn ngành, Thống đốc yêu cầu tổ chức quán triệt đến toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhận thức đúng, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện.

Xác định triển khai Đề án 06 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng NHNN, Bộ Công an xây dựng lộ trình cụ thể triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ thuộc Đề án đã được giao tại các quyết định, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo số liên quan đến Đề án 06; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong quá trình triển khai các hệ thống thông tin ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số...

Đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, Chỉ thị nêu rõ cần phải khẩn trương triển khai các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư để làm sạch dữ liệu khách hàng mở tài khoản thanh toán và áp dụng các giải pháp ứng dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp, tài khoản định danh và xác thực điện tử (VNeID) trong xác thực khách hàng, đảm bảo đúng tiến độ, thời hạn hoàn thành; phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành chức năng triển khai kịp thời hoạt động chi trả an sinh xã hội từ ngân sách nhà nước cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản Mobile Money...

Các tổ chức trên phải phối hợp với đơn vị chức năng Bộ Công an nghiên cứu, triển khai kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ các hoạt động nghiệp vụ; xem xét, quyết định áp dụng theo thẩm quyền giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư trong đánh giá khách hàng cho vay do Bộ Công an cung cấp trong việc cho vay phục vụ đời sống, tiêu dùng của người dân, góp phần đơn giản hóa, rút ngắn quy trình thủ tục cho vay an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, góp phần hạn chế "tín dụng đen"./.

Cùng chuyên mục
Ứng dụng dữ liệu dân cư để làm sạch dữ liệu khách hàng