Xây dựng Kỷ yếu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước 30 năm hình thành và phát triển

(BKTO) - Chiều 29/3, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp Ban biên tập xây dựng kỷ yếu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước (KTNN) 30 năm hình thành và phát triển (Ban biên tập) để xem xét, cho ý kiến về nội dung đề cương và phân công nhiệm vụ xây dựng Kỷ yếu.

1(2).jpg
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Ban Biên tập Kỷ yếu Đảng bộ KTNN 30 năm hình thành và phát triển - Chủ trì cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Ly

Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban biên tập. Tại cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Ban Biên tập - cho biết: Cuốn kỷ yếu Đảng bộ KTNN 30 năm hình thành và phát triển sẽ là tư liệu lưu trữ nhằm tái hiện quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Đảng bộ KTNN, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN.

Đồng thời, Kỷ yếu sẽ đúc kết, làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng bộ KTNN trên các mặt công tác: Xây dựng chính quyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể của Đảng bộ KTNN trong 30 năm qua… Qua đó, Kỷ yếu góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng tự hào, lòng yêu Ngành, yêu nghề cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động KTNN.

3(1).jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Ly

Trên tinh thần đó, Trưởng Ban biên tập đề nghị các thành viên Ban biên tập nghiên cứu, phát huy nặng lực, sở trường, ý tưởng sáng tạo để cho ý kiến về các nội dung trong Dự thảo Đề cương Kỷ yếu.

“Tư liệu quan trọng nhất của Kỷ yếu là hình ảnh và các bài viết phải bám sát theo 7 kỳ Đại hội Đảng bộ KTNN và các nghị quyết, kết quả triển khai nghị quyết trong từng thời kỳ” - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.

Ngoài lời nói đầu của Ban biên tập, Dự thảo Đề cương Kỷ yếu được chia thành 3 phần chính với các nội dung: Sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Đảng bộ KTNN; bài viết của đồng chí Bí thư Đảng ủy đương nhiệm; tình hình hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ KTNN qua các nhiệm kỳ; các bài viết đánh giá về các kết quả nổi bật trên các mặt công tác; giới thiệu về cơ cấu tổ chức của Đảng bộ KTNN, cấp ủy các đơn vị trực thuộc KTNN; công tác thi đua, khen thưởng và hình ảnh về nhân vật, các hoạt động tiêu biểu…

5.jpg
Ông Nguyễn Bá Dũng - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Thành viên Ban biên tập - đề xuất các nội dung Kỷ yếu.  
Ảnh: Nguyễn Ly

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, các thành viên Ban biên tập đề xuất: Dự thảo Đề cương Kỷ yếu cần được nghiên cứu và xây dựng với mục tiêu làm nổi bật được mỗi giai đoạn lịch sử, sự kiện và nhân chứng của Đảng bộ KTNN. Trong đó, nhấn mạnh tới quá trình xây dựng và phát triển Đảng bộ KTNN qua các kỳ Đại hội, các chủ trương, tư tưởng xuyên suốt qua các thời kỳ.

Bên cạnh đó, cần có các bài viết chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Đảng cấp trên về Đảng bộ KTNN và giới thiệu về các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN giai đoạn hiện nay. Đề cương cần cụ thể hóa các mốc thời gian để các nhóm hoàn thành công việc và tập trung thời gian, nhân lực cho việc sưu tầm tư liệu, hình ảnh, gặp gỡ nhân chứng…

1c.jpg
Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Trần Kim Lộc đề xuất ý kiến về việc thiết kế và bổ sung hình ảnh cho Kỷ yếu. Ảnh: Nguyễn Ly

Nhất trí với các ý kiến tại cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đề nghị thường trực Ban biên tập nghiên cứu tiếp thu hoàn thiện Đề cương kỷ yếu.

Liên quan đến nội dung Kỷ yếu, Trưởng Ban biên tập Nguyễn Tuấn Anh thống nhất cao với việc bổ sung thêm bài viết của cơ quan Đảng cấp trên và của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng ủy KTNN qua các thời kỳ.

Về phân công nhiệm vụ cho các nhóm, dựa trên các nội dung của Đề cương Kỷ yếu, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh thống nhất với các đề xuất và đề nghị các nhóm bố trí thời gian để thực hiện nhiệm vụ được giao, bổ sung nhận sự (nếu cần) để hoàn thành các hạng mục công việc.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh giao nhiệm vụ cho các đơn vị, bộ phận liên quan nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm của các đảng bộ khác để lựa chọn đối tác tư vấn, thiết kế Kỷ yếu; thu thập hình ảnh, tư liệu, hình thành kho tư liệu cho Đảng bộ KTNN sử dụng trong thời gian lâu dài.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng và phát hành cuốn Kỷ yếu nhân kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN và Đảng bộ KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đề nghị các thành viên Ban biên tập quyết tâm, xác định rõ và có phương án cụ thể khi thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo cuốn Kỷ yếu đạt chất lượng và phát hành đúng dịp kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN./.

Cùng chuyên mục
Xây dựng Kỷ yếu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước 30 năm hình thành và phát triển