Ấn Độ: Kêu gọi kiểm toán minh bạch các khoản trợ cấp

(BKTO) - Vừa qua, Văn phòng Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ (CAG) đã công bố một báo cáo trong đó nhấn mạnh, thực hiện kiểm toán minh bạch các khoản trợ cấp là điều cần thiết đối với chính quyền các bang.

Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ Girish Chandra Murmu cho rằng, các bang của Ấn Độ phải triển khai việc hạch toán hợp lý các khoản trợ cấp và thực hiện các biện pháp khôn ngoan để giảm thâm hụt ngân sách, loại bỏ khả năng thâm hụt khoản thu và duy trì các khoản nợ hiện có ở mức có thể chấp nhận được.

npic-2023223203424.jpg
Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ Girish Chandra Murmu. Ảnh sưu tầm

Ông Murmu nói: “Chúng ta cần trợ cấp, hỗ trợ những người kém may mắn nhưng cần phải giải thích một cách minh bạch về các khoản trợ cấp đó và chúng tôi yêu cầu phân biệt rõ các khoản trợ cấp miễn phí không phải chịu trách nhiệm về tài chính. Các bang của Ấn Độ cũng phải cố gắng đáp ứng yêu cầu chi tiêu vốn, bao gồm cả các khoản vay và khoản ứng trước từ các nguồn thu của bang”.

Văn phòng Tổng Kiểm toán chỉ ra những rủi ro về tính bền vững tài khóa và tình trạng vô kỷ luật tài chính ở nhiều bang do tồn tại các khoản vay ngoài ngân sách, phân loại sai chi tiêu hàng năm thành đầu tư dài hạn và do các khoản bảo lãnh của nhà nước không được ghi nhận. Do đó, việc xây dựng các báo cáo tài chính kịp thời và có chất lượng của CAG trở thành một trong những trách nhiệm quan trọng nhất để giải quyết các thách thức này.

Những năm gần đây, tình hình tài chính nhà nước đã trải qua một số thay đổi lớn. Tổng Kiểm toán nhận định, việc Chính phủ triển khai Hệ thống quản lý tài chính công có ý nghĩa to lớn đối với việc hạch toán của nhà nước khi các chế tài đối với các khoản trợ cấp, chuyển tiền và giám sát ngày càng được quan tâm hơn./.

Cùng chuyên mục
Ấn Độ: Kêu gọi kiểm toán minh bạch các khoản trợ cấp