Bắc Kạn: Phấn đấu 100% người tham gia bảo hiểm được tích hợp, xác thực vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư

(BKTO) - Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Kạn đang tích cực triển khai việc cập nhật, bổ sung số định danh cá nhân (ĐDCN), căn cước công dân (CCCD) vào Cơ sở dữ liệu do BHXH Việt Nam quản lý và xác thực đúng với Cơ sở dữ liệu Quốc gia (CSDLQG) về dân cư.

3.png
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

38% người tham gia bảo hiểm đã tích hợp thông tin vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), BHXH tỉnh đang tích cực triển khai công tác này.

BHXH tỉnh Bắc Kạn cho biết, đến hết ngày 10/11/2022, toàn tỉnh có 115.798 người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) đã được đồng bộ, tích hợp thông tin vào CSDLQG về dân cư, chiếm tỷ lệ 38% người tham gia BHXH, BHYT do BHXH tỉnh quản lý thu, còn 189.033 người tham gia BHXH, BHYT chưa được tích hợp, chiếm tỷ lệ 62%.

Việc cập nhật, bổ sung và xác thực CSDL người tham gia với CSDLQG về dân cư là một nhiệm vụ quan trọng của ngành BHXH Việt Nam nhằm tiến tới thực hiện mục tiêu sử dụng CCCD thay thế thẻ BHYT, sổ BHXH; góp phần khai thác, sử dụng hiệu quả CSDLQG về dân cư, đẩy mạnh chuyển đổi số theo Đề án 06 của Chính phủ.

Theo đó, BHXH tỉnh Bắc Kạn đã triển khai, hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động, quản lý người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh cung cấp cho cơ quan BHXH các cấp thông tin số ĐDCN/CCCD để cơ quan BHXH thực hiện bổ sung, cập nhật, kết nối và xác thực với CSDLQG về dân cư.

Hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT khi đến cơ quan BHXH thực hiện các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT cung cấp số ĐDCN/CCCD để cập nhật vào phần mềm quản lý thu - sổ thẻ (TST) theo quy định…

Tích cực triển khai, hướng dẫn

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, ngày 17/10/2022, BHXH tỉnh Bắc Kạn đã có Công văn số 679/BHXH-QLT gửi Công an tỉnh Bắc Kạn đề nghị chia sẻ số ĐDCN/CCCD của công dân trên địa bàn tỉnh đối với các trường hợp chưa xác thực đúng với CSDLQG về dân cư.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Bắc Kạn còn tích cực triển khai, hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT thực hiện các dịch vụ công do BHXH Việt Nam triển khai và phối hợp triển khai theo Đề án 06 như:

Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng; liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí; giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Phối hợp với cơ sở y tế để thực hiện việc sử dụng CCCD gắn chíp để khám bệnh, chữa bệnh BHYT với 100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT triển khai thực hiện.

Phát động Phong trào thi đua triển khai cập nhật bổ sung số ĐDCN/CCCD của người tham gia trong Cơ sở dữ liệu BHXH Việt Nam quản lý và cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số; giao chỉ tiêu phấn đấu cài đặt ứng dụng VssID cho viên chức, người lao động BHXH tỉnh Bắc Kạn.

Tăng cường hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID. Đến hết ngày 10/11/2022, toàn tỉnh có 38.328 người tham gia BHXH, BHYT cài đặt, sử dụng VssID, đạt tỷ lệ 13% trên tổng số người do BHXH tỉnh Bắc Kạn quản lý thu.

Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt khoảng 95% dân số, với gần 310.000 người tham gia BHYT, trung bình mỗi tháng có khoảng 42.000 lượt người khám, chữa bệnh BHYT. Từ tháng 3/2022, Bắc Kạn đã tổ chức triển khai việc sử dụng CCCD gắn chíp trong khám, chữa bệnh BHYT. Đến nay, 100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT đã triển khai thực hiện.

BHXH tỉnh Bắc Kạn

Giải pháp đến cuối năm 2022

Để phấn đấu đến hết năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh 100% người tham gia BHXH, BHYT được kết nối, tích hợp thông tin vào CSDLQG về dân cư, trong thời gian còn lại của năm 2022, BHXH tỉnh Bắc Kạn tiếp tục phối hợp, khai thác thông tin, dữ liệu số ĐDCN/CCCD do Công an tỉnh cung cấp, chia sẻ.

Phối hợp với đơn vị quản lý người tham gia BHXH, BHYT và UBND các xã, phường, thị trấn để tuyên truyền vận động người tham gia cung cấp số ĐDCN/CCCD để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu về bảo hiểm.

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm giới thiệu, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình (có giảm trừ mức đóng) trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam, Cổng dịch vụ công Quốc gia và các dịch vụ công khác.

Phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh triển khai, xử lý vướng mắc về phần mềm tiếp nhận dữ liệu khám chữa bệnh khi sử dụng thẻ CCCD gắn chíp để khám bệnh, chữa bệnh BHYT…/.

Cùng chuyên mục
Bắc Kạn: Phấn đấu 100% người tham gia bảo hiểm được tích hợp, xác thực vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư