Ban hành quy chế và thí điểm đổi mới trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học

(BKTO) - Đây là yêu cầu của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng tại cuộc họp về kết quả công tác năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm về công tác đào tạo, bồi dưỡng và quản lý khoa học năm 2024 của Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Trường), diễn ra chiều 15/11.

pho-tong-kiem-toan-nha-nuoc-bui-quoc-dung-phat-bieu-tai-cuoc-hop.-anh-n.ly.jpg
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng gợi mở nhiều giải pháp để Trường nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian tới. Ảnh: Nguyễn Ly

Tham dự cuộc họp có nguyên Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên - Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học KTNN, Giám đốc Trường Trần Kim Lộc, Phó Giám đốc Trường Đỗ Hồng Công, cùng các cán bộ, giảng viên của Trường.

Báo cáo kết quả hoạt động của Trường trong năm 2023, ông Trần Kim Lộc cho biết: Đến nay, Trường đã cơ bản hoàn thành công việc theo kế hoạch năm, chất lượng hoạt động được nâng lên, từng bước chuyên nghiệp hơn.

quang-canh-cuoc-hop.-anh-n.ly.jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Ly

Theo đó, Trường đã cơ bản hoàn thành công tác tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tọa đàm chuyên môn; biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình; tổ chức đánh giá chuyên môn nghiệp vụ toàn Ngành; rà soát hệ thống ngân hàng câu hỏi phục vụ đánh giá chuyên môn nghiệp vụ toàn ngành; quản lý đề tài nghiên cứu khoa học, tổ chức các hội thảo khoa học…

Năm 2023, Trường đã tổ chức nghiệm thu và trình Tổng KTNN ban hành 31 chương trình; rà soát, bổ sung, chỉnh sửa 15 tài liệu; biên soạn mới 2 giáo trình đào tạo. Tổ chức thành công 4 tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm đối với các chuyên đề kiểm toán và 42 lớp đào tạo với hình thức đa dạng, kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Theo thống kê, đã có trên 4.200 lượt học viên là kiểm toán viên tham dự các lớp đào tạo; Trường còn phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về kiểm toán cho công chức của KTNN Lào. Số giảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2023 là 103 lượt, trong đó giảng viên của Trường 14 lượt (14%), giảng viên kiêm chức trong Ngành 103 lượt (chiếm 86%).

Ngoài ra, Trường đã tổ chức thành công 29 lớp đào tạo cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, an ninh, quốc phòng và đại biểu dân cử thuộc HĐND các cấp địa phương; thu hút 2.961 lượt học viên đăng ký tham dự và 45 lượt giảng viên tham gia giảng dạy.

giam-doc-truong-tran-kim-loc-bao-cao-ket-qua-hoat-dong-cua-truong-trong-nam-2023.-anh-n.ly.jpg
Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Trần Kim Lộc báo cáo kết quả hoạt động của Trường. Ảnh: Nguyễn Ly

Đối với công tác quản lý khoa học, năm 2023, Trường được giao tổ chức quản lý quản lý 35 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và 20 đề tài cấp cơ sở. Đặc biệt, Trường đã chủ trì tổ chức thành công Diễn đàn “Thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - Những nút thắt và vai trò của Kiểm toán nhà nước”; nghiệm thu đạt kết quả “Xuất sắc” đề tài khoa học công nghệ độc lập cấp Quốc gia: “Hoàn thiện pháp luật kiểm toán nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam”.

Theo Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, năm 2024, Trường tiếp tục rà soát, xây dựng mới 3 chương trình, 11 tài liệu giảng dạy của KTNN; tổ chức tốt kỳ đánh giá việc cập nhật kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước năm 2024, dự kiến tổ chức trong tháng 01/2024.

Dự kiến, năm 2024, Trường sẽ tổ chức khoảng 80 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập trung vào các kỹ năng mềm, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành; kiểm toán một số lĩnh vực mới và tăng cường học tập kinh nghiệm quốc tế; tiếp tục triển khai các lớp cho kiểm toán viên KTNN Lào. Về nghiên cứu khoa học, Trường thực hiện quản lý 40 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp cơ sở; tổ chức các hội thảo khoa học, diễn đàn có ý nghĩa thiết thực, bám sát các vấn đề chuyên môn, các vấn đề nóng của quốc gia, của Ngành hiện nay.

truong-khoa-chuyen-nganh-tran-quang-huy-chia-se-thuc-trang-cong-tac-dao-tao-cua-truong-hien-nay.-anh-n.ly.jpg
Trưởng Khoa chuyên ngành Trần Quang Huy chia sẻ thực trạng công tác đào tạo của Trường hiện nay. Ảnh: Nguyễn Ly

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, đồng thời khắc phục các khó khăn, vướng mắc, Giám đốc Trường đề xuất lãnh đạo KTNN có cơ chế thu hút công chức, người lao động trong và ngoài Ngành về công tác tại Trường, đặc biệt ưu tiên tăng cường phát triển nguồn nhân lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng phần mềm phục vụ công tác quản lý đào tạo, khoa học và tạp chí điện tử.

KTNN tiếp tục tạo điều kiện cho công chức, viên chức của Trường tham gia các tổ công tác, học tập trong và ngoài nước; tham gia các Đoàn kiểm toán để có thêm kinh nghiệm thực tế phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo. Bổ sung các chế độ khen thưởng, đãi ngộ của KTNN hàng năm đối với công chức tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.

Tại cuộc họp, các công chức, viên chức, giảng viên của Trường đã chia sẻ thêm về thực trạng, một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất trong công tác đào tạo, hoàn thiện hệ thống chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học; tăng cường nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ giảng viên cơ hữu và hoàn thiện cơ sở vật chất cho Trường.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng ghi nhận các ý kiến, đề xuất của Trường, đồng thời sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng phần mềm phục vụ công tác quản lý đào tạo, khoa học và tạp chí điện tử.

Đối với công tác nghiên cứu khoa học, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị Trường nghiên cứu, ban hành quy chế nghiên cứu khoa học, trong đó có các quy định cụ thể về đăng ký đề tài, thời gian nghiên cứu, thời gian nghiệm thu, chất lượng các đề tài…

Về công tác tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, Trường cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, phối hợp với các đơn vị trong Ngành để tổ chức đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thực chất. Cùng với đó, lưu ý đến việc lựa chọn chủ đề, tránh trùng lắp nhưng cũng phải bám sát hoạt động của Ngành và thực tiễn của quốc gia.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, Trường cần nghiên cứu, bổ sung thêm một số bộ môn mới phù hợp với hoạt động của Ngành. Đội ngũ giảng viên là các lãnh đạo, kiểm toán viên KTNN; giáo trình giảng dạy sẽ được xây dựng theo lộ trình cụ thể, hoàn thiện qua từng năm.

Ngoài ra, các tài liệu, bài giảng cần có sự đổi mới, đầu tư về thiết kế, trình bày hoàn chỉnh để thu hút người học. Cách thức tổ chức các lớp học cần linh hoạt về thời gian, nội dung, tổ chức thi, và mời nhiều chuyên gia từ các Bộ, ngành đến giảng dạy. Thời gian tới, Trường thí điểm phối hợp với các cơ sở đào tạo, trường đại học uy tín tổ chức các lớp đào tạo.

Liên quan đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ giảng viên của Trường, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước gợi mở, Trường nghiên cứu, xây dựng quy chế và thí điểm cho giảng viên tham gia các Đoàn kiểm toán để tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiến, phục vụ công tác giảng dạy. Đồng thời, Trường cần khuyến khích các cán bộ, giảng viên tham gia học tập, nghiên cứu nước ngoài theo diện cử đi học của Ngành.

Thay mặt Trường, Giám đốc Trần Kim Lộc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và gợi mở của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng, đồng thời, ngay sau cuộc họp, Trường sẽ triển khai các nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, hoàn thành thắng lợi kế hoạch công tác năm 2023.

Cùng chuyên mục
Ban hành quy chế và thí điểm đổi mới trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học