Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 3

(BKTO) - Sáng ngày 6/6, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng "Kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 3" dành cho công chức và kiểm toán viên thuộc các đơn vị trực thuộc KTNN.
PHÒNG BÁO ĐIỆN TỬ | 06/06/2023 11:33