Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiểm toán môi trường

(BKTO) - Thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2023, sáng ngày 05/6, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiểm toán môi trường (KTMT) cho 31 học viên đến từ các đơn vị trực thuộc KTNN.
PHÒNG BÁO ĐIỆN TỬ | 05/06/2023 13:31