Bình Phước: Đẩy mạnh phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội theo từng nhóm tiềm năng

(BKT) Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Phước đặt mục tiêu đến cuối năm 2022, số lượng người tham gia BHXH đạt 35% lực lượng lao động. Theo đó, để hoàn thành mục tiêu này, đơn vị đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đẩy mạnh phát triển người tham gia bảo hiểm theo từng nhóm đối tượng tiềm năng.

bp.jpg
BHXH tỉnh Bình Phước đặt mục tiêu đến cuối năm 2022, số lượng người tham gia BHXH đạt 35% lực lượng lao động - Ảnh minh họa: Sưu tầm

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội đạt gần 33,2% lực lượng lao động

Theo lãnh đạo BHXH tỉnh Bình Phước, tính đến hết tháng 10/2022, số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc trên địa bàn toàn tỉnh là 142.548 người, đạt 90,6% kế hoạch. Ước thực hiện đến ngày 31/12/2022, con số này là 146.826 người, đạt 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Cùng với đó, số người tham gia BHXH tự nguyện đến hết tháng 10/2022 là 9.987 người, đạt 46,7% kế hoạch. Ước thực hiện đến hết ngày 31/12/2022 là 17.100 người, đạt 80% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Về tình hình thu, tính đến cuối tháng 10/2022, số thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của địa phương đạt 81,3%; ước thực hiện đến cuối năm 2022 đạt 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Về tình hình nợ đọng, đến cuối tháng 10/2022, tổng số nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh là hơn 77 tỷ đồng, chiếm 2,2% tổng số phải thu được BHXH Việt Nam giao, thấp hơn 1,3% so với số nợ cùng kỳ năm trước. Ước tổng số nợ đến cuối năm 2022 là khoảng hơn 39 tỷ đồng, chiếm 1,1% tổng kế hoạch thu được BHXH Việt Nam giao.

Với những kết quả trên, theo BHXH tỉnh Bình Phước, tính đến cuối tháng 10/2022, tỷ lệ bao phủ BHXH của địa phương đạt 33,19% lực lượng lao động. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 81,3% dân số; ước đến cuối năm 2022 đạt trên 92% dân số.

Mặc dù công tác phát triển người tham gia BHXH đã đạt được những kết quả tích cực trong 10 tháng năm 2022, song theo đánh giá của lãnh đạo BHXH tỉnh Bình Phước, số người tham gia BHXH tự nguyện vẫn còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương.

Lý giải nguyên nhân, theo lãnh đạo BHXH tỉnh Bình Phước, một phần do việc tăng mức thu nhập theo chuẩn nghèo ở khu vực nông thôn từ 700.000 đồng lên 1.500.000 đồng đã tác động rất lớn đến số người tham gia BHXH tự nguyện do mức đóng tăng gấp đôi so với năm 2021.

Bên cạnh đó, do đặc thù của địa phương dân cư sống phân tán không tập trung, người dân tộc thiểu số nhiều, tâm lý người dân còn ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chỉ tham gia BHYT khi có bệnh, do đó công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện gặp nhiều khó khăn…

Tăng cường phát triển người tham gia theo từng nhóm tiềm năng

Trong 2 tháng cuối năm, BHXH tỉnh Bình Phước đặt mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ và chương trình công tác trọng tâm năm 2022 được BHXH Việt Nam giao. Đặc biệt là việc hoàn thành chỉ tiêu có 163.926 người tham gia BHXH, đạt 35% lực lượng lao động. Theo đó, trong 2 tháng, toàn ngành BHXH tỉnh Bình Phước phải phát triển thêm hơn 16.200 người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và gần 93.000 người tham gia BHYT.

Để hoàn thành được các mục tiêu này, theo lãnh đạo BHXH tỉnh Bình Phước, hiện BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp theo từng nhóm đối tượng tiềm năng. Trong đó tập trung vào các nhóm đối tượng là người được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm như: trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi, người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp và BHYT hộ gia đình, đặc biệt là đối tượng là học sinh, sinh viên...

Song song với đó, BHXH tỉnh cũng chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu, các xã, phường, thị trấn để tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện.

Ngành BHXH tỉnh Bình Phước cũng sẽ tiếp tục rà soát, đề nghị cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đảm bảo đơn giản, dễ dàng, thuận tiện nhất cho doanh nghiệp, người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục bảo hiểm. Đồng thời nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, đảm bảo giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người tham gia và thụ hưởng, qua đó làm tăng mức độ hài lòng của các đối tượng tham gia…

Ngoài ra, đơn vị sẽ tăng cường đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông, đảm bảo hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm; chú trọng phát huy ưu thế của các hình thức, phương pháp truyền thông hiện đại, đa phương tiện; bảo đảm người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách BHXH, BHYT./.

Cùng chuyên mục
Bình Phước: Đẩy mạnh phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội theo từng nhóm tiềm năng