Cao Bằng phấn đấu hoàn thành mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế

(BKTO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành quan liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), phấn đấu hoàn thành mục tiêu bao phủ BHYT tại địa phương.

11.jpg
Cao Bằng triển khai thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ về Luật BHYT. Ảnh: ST

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng vừa ban hành Văn bản số 3114/UBND-VX về việc triển khai thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

Để kịp thời triển khai thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP vào thực tiễn, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung quy định của Nghị định số 75/2023/NĐ-CP đến các tổ chức, cá nhân có liên quan và nhân dân trên địa bàn biết và triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định. Cụ thể:

Giao Sở Y tế: Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT;

Rà soát các đối tượng để tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hoặc điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh;

Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các đơn vị mua sắm tập trung thực hiện nghiêm các quy định có liên quan đến mua sắm, đấu thầu để bảo đảm cung ứng kịp thời thuốc, hóa chất, vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT...

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn lập danh sách đối tượng quy định tại khoản 1, 2 Điều 1 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP;

Hướng dẫn lập danh sách người dân tộc thiểu số sinh sống tại các địa bàn thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHYT để làm căn cứ tuyên truyền, vận động người dân đăng ký tham gia BHYT.

Giao Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh phân bổ ngân sách hằng năm, đảm bảo đầy đủ kinh phí đóng BHYT cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành; quản lý kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT cho các đối tượng theo đúng quy định.

Giao BHXH tỉnh Cao Bằng: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp phát triển người tham gia BHYT để phấn đấu hoàn thành mục tiêu bao phủ BHYT tại địa phương theo Quyết định số 546/QĐ-TTg;

Phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh để thực hiện thông báo số dự kiến chi khám, chữa bệnh BHYT hằng năm, cũng như việc bổ sung, điều chỉnh kinh phí theo đúng hướng dẫn; thực hiện việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo quy định...

Giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã và các đơn vị thuộc quyền quản lý triển khai thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện chính sách BHYT theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP tại địa phương./.

Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia khi đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), ngày 06/11/2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cao Bằng đã có văn bản chỉ đạo phòng chuyên môn và BHXH các huyện thực hiện cấp lại thẻ BHYT do chuyển đổi mã mức hưởng BHYT cho người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc (có mã đối tượng KC); người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình (có mã đối tượng PV) ngay sau khi được Trung tâm Công nghệ thông tin BHXH Việt Nam chuyển dữ liệu đã tạo về.

Cùng chuyên mục
Cao Bằng phấn đấu hoàn thành mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế