cham lo

Lan tỏa hoạt động công đoàn, chăm lo tốt hơn đời sống cho người lao động
(BKTO) - Đây là nội dung trọng tâm đối với hoạt động công đoàn trong quý IV của Khối thi đua II, Công đoàn Viên chức Việt Nam được các ý kiến tập trung trao đổi tại Hội nghị sơ kết công tác quý III diễn ra sáng nay, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN).