CHIA SẺ KINH NGHIỆM KIỂM TOÁN HỢP TÁC VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC TẠI LƯU VỰC SÔNG MÊ CÔNG

(BKTO) - Chiều 30/11, tại Hà Nội, KTNN Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán hợp tác về công tác quản lý nguồn nước tại lưu vực sông Mê Công” theo hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ.
01/12/2021 20:39