Khai giảng các lớp bồi dưỡng chuyên môn cho kiểm toán viên nhà nước

(BKTO)- Thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2024, ngày 22/01, tại Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp - cấp độ 1.
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 22/01/2024 13:44