Cập nhật kiến thức, nâng cao nghiệp vụ kiểm toán viên nội bộ

(BKTO) - Chiều 12/01, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn khoa học kế toán, Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã bế giảng Khóa đào tạo Chứng chỉ Kiểm toán viên nội bộ cấp độ 3 (cấp độ chuyên sâu).
PHÒNG TRUYỂN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 13/01/2024 10:18