Sẽ tổ chức đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán lần thứ 2

(BKTO) - Sáng 10/01, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của KTNN năm 2024.
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 10/01/2024 13:57