Kiểm toán nhà nước gặp mặt cán bộ hưu trí khu vực phía Nam

(BKTO) - Ngày 12/01, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước khu vực IV (TP. Hồ Chí Minh), KTNN đã tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã nghỉ hưu khu vực phía Nam nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.
PHONG TRUYEN THONG DA PHUONG TIEN | 12/01/2024 15:49