Hà Nội lạc quan với đà tăng trưởng kinh tế

(BKTO) - Theo Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn Thành phố tháng 7/2023 tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2022.

2(2).jpg
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7/2023 của Hà Nội tăng 1,6% so với tháng trước. Ảnh: TTXVN

Những con số ấn tượng trong tháng 7 và 7 tháng năm 2023

Theo Cục Thống kê Hà Nội, tháng 7/2023, Thành phố Hà Nội có 37 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 22,2 triệu USD. Tính chung 7 tháng năm 2023, toàn thành phố thu hút 2,282 tỷ USD vốn FDI.

Trong đó, đăng ký cấp mới 233 dự án với số vốn đạt 97,5 triệu USD; 108 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 193,5 triệu USD; 190 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần đạt 1,991 tỷ USD (trong đó, 1 lượt giao dịch của nhà đầu tư Nhật Bản Sumitomo mua cổ phiếu của VPBank trên sàn giao dịch chứng khoán với giá trị giao dịch đạt 1,5 tỷ USD)

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7/2023 của Hà Nội đạt 1,406 tỷ USD, tăng 3,5% so với tháng trước và tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 7 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 9,4 tỷ USD, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước.

Một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ như: Máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện đạt 211 triệu USD, tăng 9,2%; máy móc thiết bị phụ tùng đạt 189 triệu USD, tăng 2%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 130 triệu USD, tăng 21,7%; xăng dầu đạt 101 triệu USD, tăng 16,3%; hàng nông sản đạt 97 triệu USD, tăng 88,3%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn thành phố tháng 7/2023 tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo lần lượt tăng 1,6% và tăng 3,3%; sản xuất và phân phối điện tăng 1,5% và tăng 4,6%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 1,8% và tăng 6,1%; ngành khai khoáng tăng 8,7% và giảm 17,2% so với cùng kỳ.

Tính chung 7 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,9%; sản xuất và phân phối điện tăng 7,9%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 6,7%; công nghiệp khai khoáng giảm 7,1%.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng

Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội trong tháng 7/2023 đạt 388.000 lượt người, tăng 4% so với tháng trước và tăng 52,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2023, tổng lượng khách du lịch đạt 2,609 triệu lượt người, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách quốc tế đạt 235.000 lượt người, tăng 4,8% so với tháng trước và gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2023, khách quốc tế ước đạt 1,684 triệu lượt người, gấp 4,9 lần cùng kỳ năm trước...

Trong các tháng còn lại của năm 2023, Hà Nội sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng, hoàn thiện thể chế; Quản lý thu ngân sách nhà nước; Quản lý chi ngân sách nhà nước; Quản lý viện trợ, vay, trả nợ của chính quyền địa phương; Quản lý, sử dụng tài sản công; Công tác lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước và báo cáo tài chính nhà nước hàng năm.

Đồng thời, tăng cường công tác quyết toán, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát; đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan thanh tra./.

Cùng chuyên mục
Hà Nội lạc quan với đà tăng trưởng kinh tế