Hà Tĩnh ghi nhận tín hiệu tích cực từ thị trường bán lẻ

(BKTO) - 5 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đạt hơn 28.212 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước.

123.png
Ngành bán lẻ trên địa bàn Hà Tĩnh đang đón nhận những tín hiệu tích cực. Ảnh: hatinh.gov.vn

Theo số liệu từ Cục Thống kê Hà Tĩnh, doanh thu bán lẻ hàng hóa trên địa bàn  đạt hơn 23.547 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước.

Các nhóm hàng thiết yếu tăng mạnh như: Lương thực, thực phẩm đạt 10.848 tỷ đồng, tăng 26,7%; xăng dầu các loại đạt 2.921 tỷ đồng, tăng 34,7%; đồ dùng, thiết bị gia đình đạt hơn 2.422 tỷ đồng, tăng 27,6%; may mặc đạt hơn 1.236 tỷ đồng, tăng 36%...

Trong các nhóm hàng bán lẻ được thống kê, chỉ có doanh thu 2 nhóm hàng giảm so với cùng kỳ là nhóm ô tô con giảm 17,3% và phương tiện đi lại khác giảm 36,6%.

Theo phân tích của Cục Thống kê, đây là các mặt hàng không quá thiết yếu, nhu cầu mua giảm, một phần do lãi suất tín dụng đang ở mức cao cũng như lượng vốn đang mắc tại thị trường bất động sản.

Tuy nhiên, 2 nhóm hàng này tỷ trọng doanh thu bán lẻ không cao nên không ảnh hưởng quá lớn tới mức tăng chung của tổng mức bán lẻ hàng hóa toàn Tỉnh.

Doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt 2.852,3 tỷ đồng, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành l­ưu trú đạt 106,6 tỷ đồng, tăng 24,9%; ăn uống đạt hơn 2.727 tỷ đồng, tăng 24,6%; du lịch lữ hành đạt 18,5 tỷ đồng, tăng 351,3%, so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ khác đạt 1.812,8 tỷ đồng, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, các nhóm doanh thu cao và tăng mạnh như: Nhóm kinh doanh bất động sản tăng 22,6%; hành chính và dịch vụ hỗ trợ tăng 44,7%; nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 149,8%.../.

Cùng chuyên mục
 • Hòa Bình đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư
  10 tháng trước Địa phương
  (BKTO) - Từ đầu năm đến nay, các hoạt động phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, xúc tiến đầu tư của tỉnh Hòa Bình đều được đẩy mạnh. Tỉnh tăng cường công tác phối hợp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.
 • Quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công
  10 tháng trước Địa phương
  (BKTO) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2023 - 2025, định hướng giai đoạn 2026 - 2030.
 • Vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới
  10 tháng trước Địa phương
  (BKTO) - Trong 5 năm qua, cấp ủy Đảng các cấp trên địa bàn Thủ đô đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ Chỉ thị số 23-CT/TƯ của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội”...
 • Thanh Hóa: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,61% so với cùng kỳ
  10 tháng trước Địa phương
  (BKTO) - Thanh Hóa đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi công các dự án lớn, khu công nghiệp phía Tây Thành phố và triển khai quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050…
 • Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
  10 tháng trước Địa phương
  (BKTO) - Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã thu hút sự tham gia của đông đảo của các tầng lớp nhân dân, từ đó tạo sự đồng thuận xã hội, huy động tiềm năng và sự sáng tạo của nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ văn hóa, kinh tế, chính trị của địa phương; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.
Hà Tĩnh ghi nhận tín hiệu tích cực từ thị trường bán lẻ