Hải Dương sẽ kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp

(BKTO) - Trong những năm qua, xác định cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là “chìa khóa” để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, toàn hệ thống chính trị tỉnh Hải Dương đã vào cuộc quyết liệt, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nhờ đó, môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã có những bước chuyển biến tích cực và đưa Hải Dương trở thành một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

hd.jpg
Môi trường đầu tư kinh doanh của Hải Dương ngày càng chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: haiduong.gov.vn 

Môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực

Trong những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Hải Dương đã luôn coi trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Theo đó, với tinh thần vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã có những bước chuyển biến tích cực.

Cụ thể, điểm số tổng hợp chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và một số chỉ số thành phần (như hỗ trợ doanh nghiệp, tiếp cận đất đai, đào tạo lao động…) năm 2020 được nâng lên so năm 2016.

Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh cũng có nhiều chuyển biến rõ nét. Biểu hiện là, thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực như: đăng ký doanh nghiệp, thẩm định dự án đầu tư, đất đai, thuế, hải quan, xây dựng, cấp phép lao động nước ngoài, tiếp cận điện năng... đều được rút ngắn đáng kể. Đồng thời, năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền cũng được nâng lên. Nhờ đó, nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp từng bước được xử lý, tháo gỡ kịp thời; niềm tin của doanh nghiệp trong và ngoài nước đối với môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh ngày càng gia tăng…

Đặc biệt, để thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) phục vụ phát triển kinh tế địa phương, tỉnh Hải Dương đã áp dụng một số cơ chế, chính sách hỗ trợ cho nhà đầu tư khi triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn.

Cụ thể là, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tiềm năng thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư. Đồng thời, hỗ trợ triển khai các dự án sau khi được chấp thuận đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tạo điều kiện cho các dự án đã được cấp phép hoạt động có hiệu quả; hỗ trợ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đào tạo lao động; cung cấp và đảm bảo kết cấu hạ tầng tốt nhất cho các dự án đầu tư...

Với việc môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng cải thiện, Hải Dương đã và đang trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn đối với các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nước ngoài.

Theo đó, tính đến hết tháng 9/2022, toàn tỉnh Hải Dương có 495 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư đạt hơn 9.218 triệu USD đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ. Qua đó, các dự án đầu tư đã tạo việc làm trực tiếp cho hơn 210.000 lao động của các doanh nghiệp và việc làm gián tiếp cho hàng nghìn lao động trong tỉnh.

dn-hd.jpg
Hải Dương được nhiều doanh nghiệp FDI lựa chọn là "điểm đến"  đầu tư - Ảnh minh họa: Sưu tầm

Quyết liệt thực hiện các giải pháp tạo đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Nhằm thực hiện khâu đột phá cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Tỉnh ủy Hải Dương đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 19/8/2021 về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Nghị quyết đã đề ra mục tiêu cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển hiệu quả, thu hút các tập đoàn kinh tế lớn, các nhà đầu tư chiến lược. Đồng thời, xây dựng thương hiệu cấp tỉnh về môi trường đầu tư kinh doanh, khắc phục điểm nghẽn về thể chế, nguồn nhân lực, tạo bước bứt phá về điểm số, thứ hạng các chỉ số thành phần chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn (như tính minh bạch, đào tạo lao động, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp…), nhằm tạo bước đột phá nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Nghị quyết cũng đặt ra những mục tiêu cụ thể như: phấn đấu đến năm 2025, Hải Dương là một trong số 20 tỉnh, thành phố có thứ hạng cao nhất về chỉ số PCI; có thứ hạng đứng trong tốp 5 trong các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng. Đồng thời, phấn đấu giai đoạn 2021-2025, số lượng doanh nghiệp thành lập mới hàng năm tăng bình quân 15%/năm; tỷ lệ vốn đầu tư phát triển/GRDP đạt bình quân 35,4%...

Để hiện thực hóa các đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian tới, Tỉnh ủy Hải Dương đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp đột phá nhằm khai thông điểm nghẽn về môi trường đầu tư kinh doanh. Song song với đó là tạo bước chuyển biến một cách thực chất về cải cách thủ tục hành chính.

Đối với công tác quy hoạch, đảm bảo tính minh bạch, tăng khả năng tiếp cận các nguồn lực của cộng đồng doanh nghiệp.

Đặc biệt, tỉnh sẽ chú trọng đến việc giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi, ổn định cho hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến, giới thiệu đầu tư.

Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; nâng cao chất lượng, hiệu quả các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.../.

Cùng chuyên mục
Hải Dương sẽ kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp