Hiệp định Thương mại tự do

Tận dụng các hiệp định thương mại tự do để thúc đẩy thương mại Việt - Nhật
(BKTO) - Hai nước Việt Nam và Nhật Bản đã xây dựng nhiều khuôn khổ pháp lý quan trọng cho quan hệ song phương và cùng là thành viên của nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA). Do đó, việc khai thác, tận dụng hiệu quả các FTA sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước theo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi.