Hoàn thiện quy định nội bộ về thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài

(BKTO) - Các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối cần rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định nội bộ về quy trình nghiệp vụ liên quan đến hoạt động thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài phù hợp với Thông tư số 20/2022/TT-NHNN.

chuyen-tien-ra-nuoc-ngoai.jpg
NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối thực hiện nghiêm các quy định về chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài tại Thông tư 20. Ảnh: Internet

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Công văn số 844/NHNN-QLNH về việc triển khai thực hiện Thông tư số 20/2022/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân (Thông tư 20).

Công văn cho biết: Ngày 30/12/2022, Thống đốc NHNN đã ban hành Thông tư 20. Để đảm bảo hiệu quả việc triển khai Thông tư 20, NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối thực hiện một số nội dung như sau:

Triển khai ngay công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định nội bộ về quy trình nghiệp vụ liên quan đến hoạt động thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài phù hợp với các quy định tại Thông tư 20. Đồng thời, chuẩn bị kỹ lưỡng công tác triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư 20 cho các đơn vị trong hệ thống ngân hàng mình, đảm bảo thông suốt và hiệu quả.

Gửi quy định nội bộ về quy trình nghiệp vụ liên quan đến hoạt động thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài đã hoàn thiện của ngân hàng cho NHNN (Vụ Quản lý ngoại hối và Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng), chậm nhất trong ngày 31/3/2023 để phục vụ cho công tác quản lý, giám sát của NHNN.

Công văn của NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối nghiêm túc triển khai, thực hiện.

Trước đó, NHNN đã tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư 20. Tại Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết: Việc ban hành Thông tư 20 là nhằm thống nhất, tích hợp các quy định liên quan đến hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân và các giao dịch vãng lai khác.

Triển khai Thông tư 20, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cũng đã yêu cầu các ngân hàng thương mại khẩn trương rà soát, cập nhật, bổ sung, hoàn thiện quy định nội bộ về quy trình nghiệp vụ liên quan đến hoạt động thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài, đồng thời, chuẩn bị kỹ lưỡng công tác triển khai thực hiện cho các đơn vị trong hệ thống ngân hàng mình, đảm bảo thông suốt, hiệu quả.

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và các đơn vị thanh tra, giám sát tại các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố nghiên cứu kỹ các quy định của Thông tư 20 để thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới.

Vụ Quản lý ngoại hối theo dõi sát tình hình thực hiện của các ngân hàng, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc và tổ chức thực hiện thông suốt Thông tư 20, không gây ách tắc cho thị trường nhưng vẫn đảm bảo các mục tiêu quản lý của Nhà nước./.

Cùng chuyên mục
Hoàn thiện quy định nội bộ về thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài