hợp tác xã

Cho vay theo chuỗi giá trị, giải cơn “khát” vốn trong nông nghiệp
(BKTO) - Trong bối cảnh tín dụng cho nông nghiệp đang gặp nhiều rào cản do người nông dân thiếu tài sản đảm bảo, cũng như khó chứng minh năng lực, triển vọng sản xuất, việc triển khai mô hình cho vay theo chuỗi giá trị cần được ngành nông nghiệp, chú trọng hơn nữa để tăng cơ hội tiếp cận nguồn vốn.
 • (BKTO) - Chiếm khoảng 70% tổng số hợp tác xã (HTX) cả nước song các HTX nông nghiệp lại có dư nợ tín dụng thấp hơn nhiều so với các HTX thuộc lĩnh vực khác. Nguyên nhân nhân nào khiến HTX nông nghiệp vẫn gặp khó trong tiếp cận tín dụng?
 • (BKTO) - Việc tiếp cận vốn của các hợp tác xã (HTX) còn khó khăn do chủ yếu chưa đáp ứng các yêu cầu, điều kiện vay vốn, vì thế không có nhiều cơ hội cho mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh.
 • (BKTO) - Tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng yêu cầu phải tăng cường minh bạch trong quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, từng bước xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về kinh tế tập thể, liên thông với hệ thống đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
 • Co-opBank tiếp tục thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu
  2 tháng trước Ngân hàng - Tín dụng
  (BKTO) - Hiện, Co-opBank và Quỹ tín dụng nhân dân đang tập trung nguồn lực, khẩn trương xây dựng và triển khai có hiệu quả phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 theo đúng định hướng của Chính phủ.
 • Các chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã phải đổi mới toàn diện
  3 tháng trước Kinh tế
  (BKTO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xây dựng các chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) phải đổi mới toàn diện theo hướng bảo đảm yêu cầu đơn giản, thông thoáng và công khai, minh bạch, thiết thực, hiệu quả và có tính kế thừa, chuyển tiếp.
 • Hoàn thiện chính sách để hợp tác xã phát triển
  6 tháng trước Pháp luật
  (BKTO) - Phát triển kinh tế tập thể là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và đang được các cơ quan chức năng tập trung triển khai thực hiện nhằm thúc đẩy sự phát triển của mô hình này. Đặc biệt, trong bối cảnh quy định về hợp tác xã (HTX) đang được sửa đổi, hoàn thiện, nhiều chuyên gia, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đề nghị, các chính sách dành cho HTX cần được thể hiện rõ, dựa trên đặc thù của mô hình, tránh hình thức dẫn đến khó triển khai.
 • Các hợp tác xã cần chủ động nâng cao năng lực quản trị và chất lượng sản phẩm
  7 tháng trước Địa phương
  (BKTO) - Đến hết năm 2022, Thành phố Hà Nội có 2.167 sản phẩm được công nhận OCOP, chiếm 22% số sản phẩm của cả nước. Trong đó, có 448 sản phẩm được công nhận OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) đến từ 132 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp.
 • Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi)
  11 tháng trước Kinh tế
  (BKTO) - Sáng 20/6, với 466/472 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 94,33% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).
 • Tăng khả năng tiếp cận tín dụng của hợp tác xã
  11 tháng trước Doanh nghiệp
  (BKTO) - Kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã (HTX) là thành phần kinh tế quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Trong bối cảnh HTX ngày càng phục hồi, phát triển sau đại dịch Covid-19, việc tạo thuận lợi cho các HTX tiếp cận nguồn vốn vay sẽ góp phần quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
 • Luật Hợp tác xã: Cần quy định cụ thể hơn về kiểm toán
  một năm trước Pháp luật
  (BKTO) - Chủ trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 là cần thiết để phù hợp với tình hình và điều kiện phát triển mới. Trong đó, Luật cần có những quy định cụ thể hơn về kiểm toán HTX.
 • Chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp còn chậm, chưa toàn diện
  một năm trước Kinh tế
  Chuyển đổi số được đánh giá là đòn bẩy quan trọng, tạo ra những cơ hội giúp khu vực kinh tế tập thể (KTTT), nòng cốt là hợp tác xã (HTX) phát triển. Xác định rõ vai trò quan trọng của chuyển đổi số, Nghị quyết số 20-NQ/TW của Trung ương về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả KTTT nêu yêu cầu “có chính sách ưu tiên cho các tổ chức KTTT trong lĩnh vực nông nghiệp, gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với chuỗi giá trị sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.
 • Thúc đẩy hợp tác xã phát triển: Cần động lực, cơ chế mới
  một năm trước Kinh tế
  (BKTO) - Những năm qua, kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) đã có những đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của đất nước. Tuy nhiên, trên thực tế, quy mô HTX còn khá khiêm tốn. Theo đó, Luật HTX (sửa đổi) cần quy định rõ các động lực, các cơ chế chính sách mới để thúc đẩy HTX phát triển.
 • Cần các chính sách đặc thù hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp
  một năm trước Đối nội
  (BKTO) - Với đặc thù là loại hình hợp tác xã dễ chịu nhiều rủi ro, đóng vai trò là trung gian hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh và tham gia thị trường…, đại biểu Quốc hội đề nghị Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) cần bổ sung các quy định nhằm hỗ trợ hợp tác xã (HTX) nông nghiệp phát triển và phát huy được vai trò của mình.
 • Hợp tác xã được thành lập doanh nghiệp
  một năm trước Đối nội
  (BKTO) - Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) trình xin ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách (diễn ra sáng 05/4) bổ sung quy định hợp tác xã (HTX) được thành lập doanh nghiệp theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên…
 • Dư nợ cho vay hợp tác xã đạt 6.316 tỷ đồng
  một năm trước Ngân hàng - Tín dụng
  (BKTO) - Đến cuối năm 2022, dư nợ cho vay đối với hợp tác xã (HTX), Liên hiệp HTX đạt 6.316 tỷ đồng với gần 1.200 HTX, Liên hiệp HTX còn dư nợ.
 • Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
  một năm trước Kinh tế
  (BKTO) - Chính phủ vừa có Nghị quyết 09/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
 • Tạo cơ hội để kinh tế tập thể, hợp tác xã khẳng định vai trò nòng cốt, đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế
  một năm trước Doanh nghiệp
  Là thành phần kinh tế quan trọng của nền kinh tế, mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã (KTTT, HTX) đã nỗ lực vượt khó, từng bước ổn định sản xuất, kinh doanh và có đóng góp quan trọng vào quá trình phục hồi của nền kinh tế. Cũng trong năm qua, Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT được ban hành, đặt ra yêu cầu phát triển KTTT trong giai đoạn mới. Nhân dịp Xuân mới, Báo Kiểm toán đã có trao đổi với Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo.
 • Giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt trên 80% kế hoạch
  một năm trước Kinh tế
  (BKTO) - Bộ Tài chính cho biết, kết thúc năm ngân sách 2022 (đến 31/01/2023), ước tính tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công là 539.276,51 tỷ đồng, đạt 80,63% kế hoạch, đạt 92,97% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2021 đạt 78,08% kế hoạch và đạt 95,11% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).