Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 7 tháng năm 2023

(BKTO) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính chung 7 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt trên 29 tỷ USD, giảm 9.1% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, giá trị xuất khẩu thủy sản giảm 25.4%; lâm sản giảm 25.5%; riêng nhóm nông sản tăng 13.2%.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2023 từ 54 - 55 tỷ USD, các ngành hàng, các doanh nghiệp cần phải nỗ lực hơn nữa, đặc biệt là cần mở rộng thị trường xuất khẩu, cũng như giữ ổn định các thị trường truyền thống... 

ban-cuoi-nong-san.jpg
Cùng chuyên mục
Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 7 tháng năm 2023