Kết quả sản xuất, kinh doanh là thành tích thiết thực chào mừng 42 năm thành lập Vietsovpetro

(BKTO) - 5 tháng đầu năm 2023, Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro) đã khai thác 1.266,5 nghìn tấn dầu/condensate, vượt 28,2 nghìn tấn so với kế hoạch (102,3%), trong đó, sản lượng khai thác tại Lô 09-1 đạt 1.222,5 nghìn tấn dầu/condensate, vượt 47,5 nghìn tấn so với kế hoạch (104%).

1.jpg
Giàn khoan ngoài khơi của Vietsovpetro. Ảnh: PVN

Cùng với đó, Vietsovpetro khai thác khí thiên nhiên đạt 32 triệu m3, vượt 6,7 triệu m3 so với kế hoạch (126,3%). Cùng với dầu thô, Vietsovpetro đã cung cấp tổng sản lượng khí vào bờ đạt 397,7 triệu m3.

Hiện Vietsovpetro đang cố gắng hoàn thành các dự án xây dựng sớm hơn kế hoạch (từ 0,5-1 tháng) và đã điều chỉnh tăng tiến độ các dự án theo yêu cầu của hai phía. Dự kiến trong năm 2023 sẽ hoàn thành dự án “giàn RC-8 và các đường ống, cáp điện ngầm liên quan” và “Cải hoán BK-4A thành giàn khai thác”.

Đồng thời phấn đấu hoàn thành 2 công trình thi đua lao động sản xuất gồm: Chế tạo trên bờ chân đế giàn BK-22 và Chế tạo trên bờ khối thượng tầng giàn BK-22 (mỏ Bạch Hổ).

Trong những tháng đầu năm 2023, Vietsovpetro tiếp tục thực hiện việc cung ứng dịch vụ cho ngoài ngành như thu gom và nén khí bể Cửu Long về bờ cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS); vận hành và bảo dưỡng hệ thống thu gom khí Rồng Đồi Mồi của PV GAS, các công trình của các mỏ lân cận như Cá Ngừ Vàng, Nam Rồng - Đồi Mồi, Tê Giác Trắng, Hải Sư Trắng, Hải Sư Đen...

Những kết quả này là thành tích thiết thực nhất để chào mừng 42 năm thành lập Vietsovpetro (19/6/1981-19/6/2023), cũng như trong hành trình khẳng định vị thế tiên phong, chủ lực của ngành dầu khí Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế đất nước.

Kể từ khi thành lập đến nay, Vietsovpetro đã khai thác hơn 247 triệu tấn dầu thô, thu gom và vận chuyển về bờ trên 38 tỷ mét khối khí. Tổng doanh thu bán dầu khí đạt trên 87,3 tỷ USD, nộp ngân sách nhà nước đạt trên 56,8 tỷ USD.

Vietsovpetro đang đặt mục tiêu tiếp tục thăm dò các khu vực tiềm năng, khai thác hiệu quả, thu hồi tối đa trữ lượng dầu khí còn lại trong Lô 09-1, đồng thời tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu, đầu tư mở rộng vùng hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí ra các lô mới nhằm gia tăng trữ lượng, ổn định sản lượng khai thác dầu và khí.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác và ngân sách đã được phê duyệt và các nghĩa vụ đối với các lô hiện có, Vietsovpetro cũng tiếp tục nghiên cứu tiềm năng dầu khí và khả năng tham gia vào các lô mới (Lô 17, 05-2/10, 09-2/10, 10/11, 10&11/1, 04-3/23…).

Đặc biệt, Vietsovpetro tiếp tục phối hợp với PVN làm việc với các Bộ, ngành liên quan về chủ trương mở rộng hoạt động đầu tư vào lĩnh vực điện gió ngoài khơi. Trên cơ sở kế hoạch đã được Hội đồng Liên doanh Việt - Nga lần thứ 55 phê duyệt, Vietsovpetro bổ sung công suất điện Lô 09-1 bằng turbine gió, để phục vụ cho nhu cầu khai thác dầu khí.

Bằng năng lực và kinh nghiệm của mình, Vietsovpetro đã và đang cung cấp các dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực dầu khí nói riêng và năng lượng nói chung cho các đối tác trong và ngoài nước, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo (đặc biệt là điện gió ngoài khơi) để phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng hiện nay.

Cùng chuyên mục
Kết quả sản xuất, kinh doanh là thành tích thiết thực chào mừng 42 năm thành lập Vietsovpetro