Khẩn trương triển khai kế hoạch công tác ngay từ đầu năm

(BKTO) - Tết đang đến rất gần nhưng deadline hoàn thành các công việc, nhất là nhiệm vụ chuẩn bị cho kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước (KTNN) không cho phép các cá nhân, đơn vị, bộ phận liên quan kéo dài thời gian. Bởi vậy, mọi công việc vẫn đang được tiến hành theo yêu cầu của lãnh đạo KTNN với quyết tâm tổ chức thật tốt Lễ kỷ niệm, đồng thời phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch công tác năm 2024.
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 03/02/2024 09:33