Khơi dậy, phát huy tinh thần thi đua để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Ngày 22/02, tại Hà Nội, Công đoàn Kiểm toán nhà nước (KTNN) chuyên ngành III đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

ra-mat-bch-copy-copy.jpg
Ra mắt BCH Công đoàn KTNN chuyên ngành III nhiệm kỳ 2023-2028 Ảnh: Nguyễn Lộc

Dự Đại hội có Phó Chủ tịch Công đoàn KTNN Vũ Lập Công; Lãnh đạo KTNN chuyên ngành III cùng toàn thể công chức, công đoàn viên của đơn vị.

Theo Báo cáo kết quả công tác công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 do Phó Chủ tịch Công đoàn KTNN chuyên ngành III Nguyễn Thị Giang Hương trình bày, nhiệm kỳ 2018-2023, được sự quan tâm, chỉ đạo của Công đoàn KTNN và sự phối hợp của các Công đoàn trực thuộc trong toàn Ngành, hoạt động công đoàn của đơn vị đạt được nhiều kết quả tốt.

Ban chấp hành (BCH) Công đoàn thực hiện quán triệt đến các đoàn viên công đoàn nghiêm túc chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Ðảng, Nhà nước và quy định của KTNN.

“Công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động luôn được đảm bảo” - Phó Chủ tịch Công đoàn KTNN chuyên ngành III Nguyễn Thị Giang Hương cho biết.

Bên cạnh đó, Công đoàn cũng kịp thời nắm bắt những diễn biến tư tưởng và các yêu cầu của đoàn viên công đoàn, từ đó phản ánh kịp thời cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan các cấp, BCH công đoàn để kịp thời giải quyết.

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn đơn vị đã tịch cực chăm lo cho đoàn viên, người lao động, như: Tổ chức gặp mặt chúc tết đầu xuân, tổ chức vui xuân đón Tết; tham gia các phong trào thể thao chào mừng ngày lễ kỷ niệm thành lập ngành; tổ chức giao lưu với các tổ chức trong và ngoài ngành (thông qua hoạt động giao lưu tạo sức mạnh đoàn kết, gắn bó,…)… nhờ đó, đời sống của Công chức, viên chức và người lao động từng bước được cải thiện cả về vật chất và tinh thần.

Đặc biệt, hàng năm KTNN chuyên ngành III đều thực hiện công tác phát động phong trào thi đua trong toàn thể công chức, người lao động ký giao ước thi đua giữa tập thể các phòng, với từng chủ đề cụ thể ngay từ đầu năm, đồng thời xác định nội dung, phương pháp phù hợp với thực tiễn hoạt động, làm cơ sở để thực hiện phong trào thi đua.

Để bảo đảm động lực cho phong trào và hoạt động phong trào thi đua được thực hiện một cách tự giác, phát huy sáng tạo, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo KTNN chuyên ngành III và BCH các đoàn thể đã triển khai đồng bộ các giải pháp. Điều đó được thể hiện qua kết quả 5 năm, KTNN chuyên ngành III tổ chức thực hiện và hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ chính trị trọng tâm trên các mặt công tác, trong đó có nhiều bước chuyển biến, đổi mới rõ nét so với các năm trước.

Nổi bật, trong giai đoạn 2018-2023 thực hiện 72 cuộc kiểm toán với kết quả được ghi nhận tổng số kiến nghị 3.546.232 triệu đồng, trong đó tăng thu NSNN 333.243 triệu đồng.

Ngoài ra, các công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; công tác tài chính; công tác kiểm tra… được tổ chức Công đoàn quan tâm duy trì và thực hiện tốt.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, nhận diện rõ tồn tại, hạn chế vừa qua, trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn KTNN chuyên ngành III xác định một số nhiệm vụ trong tâm như: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn, công tác xã hội, từ thiện; đổi mới công tác thông tin tuyên truyền trong về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, giáo dục góp phần nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đổi mới nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua thiết thực gắn với hoạt động chuyên môn, như: Kế hoạch hành động của KTNN về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII.

Box: Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn đơn vị phấn đấu có 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó phấn đấu có 20% đoàn viên công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% tổ chức thành công hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động; phấn đấu đạt 10%, nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt cấp uỷ, Lãnh đạo đơn vị, Kiểm toán trưởng Lê Tùng Lâm ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn Vụ đã đạt được trong trong nhiệm kỳ qua.

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm kỳ tới, Kiểm toán trưởng Lê Tùng Lâm đề nghị BCH Công đoàn Vụ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo tổ chức công đoàn; tổ chức, hướng dẫn, động viên các tổ công đoàn và các đoàn viên tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua, tạo ra nguồn cảm hứng, động lực mạnh mẽ để công chức, người lao động toàn đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của KTNN. Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III đề nghị tổ chức Công đoàn và mỗi công chức, người lao động thực hiện nghiêm túc nếp sống văn hóa công sở; tích cực, chủ động tham gia, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền nhằm củng cố và xây dựng đơn vị ổn định, trong sạch, vững mạnh đoàn kết nội bộ, có như vậy mới nâng cao uy tín và vị thế của tổ chức công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Công đoàn KTNN Vũ Lập Công ghi nhận những kết quả đã đạt được của Công đoàn KTNN chuyên ngành III trong nhiệm kỳ vừa qua.

Cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo, Phó Chủ tịch Công đoàn KTNN lưu ý năm 2023 là năm toàn Ngành triển khai các hoạt động để hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN. Do đó, Công đoàn KTNN chuyên ngành III cần phối hợp với Lãnh đạo đơn vị xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động, tạo không khí thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Ngành.

Tại Đại hội, thông qua hình thức bỏ phiếu kín, các đại biểu đã bầu BCH Công đoàn KTNN chuyên ngành III nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn KTNN nhiệm kỳ 2023-2028 và thông qua Nghị quyết Đại hội./

Cùng chuyên mục
Khơi dậy, phát huy tinh thần thi đua để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao