Kiểm toán đánh giá hoạt động điều hành chính sách tiền tệ

(BKTO) - Sáng 24/11, Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Kiểm toán đánh giá hoạt động điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam”.
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 24/11/2023 14:02
Thời sự