kiểm toán môi trường

Hoa Kỳ: Các tiểu bang cần nỗ lực hơn để giảm phát thải nhà kính
(BKTO) - Vừa qua, Kiểm toán nhà nước Hoa Kỳ (GAO) đã công khai một báo cáo chỉ ra những nỗ lực của các tiểu bang và địa phương nhằm giảm thiểu phát thải nhà kính từ các phương tiện giao thông.
  • (BKTO) - Xác định nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngày càng trở nên cấp thiết, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã chú trọng kiểm toán môi trường (KTMT) với nhiều hình thức đa dạng. Trong bối cảnh nguồn lực có hạn, việc tăng cường đánh giá nội dung về bảo vệ môi trường thông qua các cuộc kiểm toán lồng ghép là giải pháp cần được chú trọng hơn nữa.
  • (BKTO) - Nhận lời mời từ Chủ tịch Nhóm công tác về Kiểm toán môi trường của Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI WGEA) - Kiểm toán nhà nước (KTNN) Trung Quốc và Chủ tịch Cơ quan Kiểm toán tối cao Kazakhstan, KTNN Việt Nam với vai trò là thành viên ASOSAI WGEA đã tham dự Cuộc họp lần thứ 9 của ASOSAI WGEA từ ngày 23-25/8/2023 tại thủ đô Astana, Kazakhstan.
  • (BKTO) - Bảo vệ môi trường (BVMT) đã trở thành vấn đề cấp bách trên quy mô toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Qua quá trình kiểm toán, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã chỉ ra, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý chất thải tại Việt Nam vẫn còn một số hạn chế cần tập trung tháo gỡ.