Kiểm toán nhà nước: Hành trình thực thi "chất lượng và đạo đức công vụ"

(BKTO) - Bám sát định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với phương châm hành động “chất lượng và đạo đức công vụ”, Kiểm toán nhà nước đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, chủ động, quyết liệt, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành toàn diện kế hoạch công tác năm 2023.
BÁO KIỂM TOÁN | 04/01/2024 21:22