Kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận tín dụng ngân hàng

(BKTO) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố (NHNN chi nhánh) tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn trong tháng 02/2023 để nắm bắt, xử lý, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc tiếp cận vốn vay ngân hàng.

vay-von-ngan-hang.jpg
NHNN yêu cầu NHNN chi nhánh, các TCTD lập đường dây nóng (điện thoại, email) để tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về tiếp cận tín dụng
ngân hàng. Ảnh minh họa

NHNN vừa có Công văn số 953/NHNN-TD yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp tại các địa phương; hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng; triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành ngân hàng năm 2023 theo Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 17/01/2023 của NHNN.

Thống đốc NHNN yêu cầu NHNN chi nhánh triển khai tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn trong tháng 02/2023 theo hình thức phù hợp để đối thoại trực tiếp giữa ngân hàng với khách hàng; nắm bắt, xử lý, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc liên quan đến việc tiếp cận vốn vay ngân hàng.

Đồng thời, NHNN chi nhánh cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành và hiệp hội có liên quan tại địa phương rà soát tình hình tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp; nắm rõ thông tin về các doanh nghiệp không tiếp cận được vốn vay ở ngân hàng nào (doanh nghiệp không đủ điều kiện hay ngân hàng không cho vay) và nguyên nhân không tiếp cận được. Các nội dung này phải được công khai và làm rõ tại Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp của địa phương.

Lập đường dây nóng (điện thoại, email) để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; yêu cầu các ngân hàng thương mại trên địa bàn có trách nhiệm xử lý, trả lời người dân, doanh nghiệp và báo cáo kết quả xử lý về NHNN chi nhánh để tổng hợp gửi về NHNN (qua Vụ Truyền thông) đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của NHNN;

Báo cáo kết quả triển khai các nội dung trên về NHNN (qua Vụ Tín dụng các ngành kinh tế) trước ngày 28/02/2023 để tổng hợp, báo cáo Thống đốc NHNN.

Đối với các TCTD, Thống đốc NHNN yêu cầu: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các nội dung kết nối ngân hàng - doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN.

Chỉ đạo các chi nhánh của TCTD tham gia đầy đủ các Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp tại địa phương; đăng ký với NHNN chi nhánh về các chương trình tín dụng ngay từ đầu năm; chủ động làm việc trực tiếp với khách hàng nhằm tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường minh bạch hóa thông tin tín dụng, công khai trên trang tin điện tử các thông tin về quy trình, thủ tục hồ sơ, thời gian cung cấp dịch vụ, lãi suất, phí dịch vụ; tuyên truyền và hướng dẫn khách hàng vay để khách hàng hiểu và nắm được đầy đủ các thông tin liên quan đến khoản vay.

Các TCTD cũng phải thành lập đường dây nóng (điện thoại, email) để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; yêu cầu các chi nhánh TCTD có trách nhiệm xử lý, trả lời rõ ràng về ý kiến của TCTD đối với việc cấp tín dụng cho từng trường hợp cụ thể.

Chủ động, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc trong hệ thống; báo cáo chính quyền địa phương, NHNN, các bộ ngành liên quan về các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền; đề xuất, kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện.

Thống đốc NHNN yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc các TCTD, Giám đốc NHNN chi nhánh  khẩn trương triển khai thực hiện./.Cùng chuyên mục
Kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận tín dụng ngân hàng