KTNN và CAAF phối hợp tổ chức Khóa đào tạo “Điều hành cuộc kiểm toán thành công”

(BKTO) - Sáng 04/12, tại Hà Nội, Quỹ Kiểm toán và Trách nhiệm giải trình Canada (CAAF) tổ chức Khóa đào tạo “Điều hành cuộc kiểm toán thành công” cho 23 kiểm toán viên các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN).

Đây là Khóa đào tạo nằm trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giai đoạn 2018-2025 giữa KTNN với CAAF, dành cho kiểm toán viên kiểm toán hoạt động ở mọi cấp độ.

ccaf-2-ok.jpg
Quang cảnh Khóa đào tạo. Ảnh: M. Thúy

Giảng viên Khóa đào tạo là bà Laurie Rose - Kiểm toán viên cộng tác của CAAF và bà Stacey Wowchuk - Tổng Kiểm toán Văn phòng kiểm toán bang Manitoba, Canada.

Tại Khóa đào tạo, các học viên được hướng dẫn, trao đổi các nội dung liên quan đến: Điều hành cuộc kiểm toán thành công; Mối quan hệ và Quá trình kiểm toán; Tư duy chiến lược; Lập kế hoạch và Xác định phạm vi các cuộc kiểm toán hoạt động; Đảm bảo chất lượng kiểm toán...

Kết thúc Khóa đào tạo, các học viên có thể áp dụng kiến thức, kỹ năng cần thiết để làm việc nhóm hiệu quả, nhằm thực hiện các cuộc kiểm toán hoạt động thành công ở cấp độ cao.

ccaf-3-ok.jpg
Học viên tham gia Khóa đào tạo trao đổi cùng giảng viên. Ảnh: M. Thúy

Trong ngày 04/12, các học viên tập trung trao đổi, thảo luận các nội dung về Điều hành cuộc kiểm toán thành công; Mối quan hệ và Quá trình kiểm toán.

Bà Laurie Rose cho biết, hai học phần này giúp các học viên hiểu biết chung về các yếu tố chính cần phải có để cuộc kiểm toán thành công; xác định vai trò của thành viên nhóm trong việc thực hiện một cuộc kiểm toán hoạt động thành công cũng như vai trò của người lãnh đạo trong việc điều hành một cuộc kiểm toán.

Đồng thời, qua trao đổi, các học viên cũng hiểu được tầm quan trọng và tác động của các mối quan hệ trong hoạt động kiểm toán; xác định các mối quan hệ chính để quản lý hoạt động kiểm toán, từ đó lập bản đồ và tự đánh giá các mối quan hệ chính cho cuộc kiểm toán hiện tại của kiểm toán viên.

Khóa đào tạo kéo dài trong 5 ngày, từ 04-08/12/2023./.

Cùng chuyên mục
KTNN và CAAF phối hợp tổ chức Khóa đào tạo “Điều hành cuộc kiểm toán thành công”